Slovenčina pre WebOS

Na tejto stránke si môžete stiahnuť slovenskú lokalizáciu pre telefóny Palm Pre, Pixi (plus aj mínus), Palm Pre2, HP Veer a HP Pre3. Správnu lokalizáciu si vyberte podľa typu telefónu a verzie operačného systému z tabuľky:

Typ telefónu Verzia OS Lokalizácia
HP Veer WebOS 2.1.1 2.1.1.1
Palm Pre2, HP Pre3 WebOS 2.2.4 2.2.4.1
Palm Pre+, Palm Pre2 WebOS 2.1.0 2.1.0.29
Palm Pre, Palm Pre+, Palm Pixi, Palm Pixi+ WebOS 1.4.5 1.4.5.4

doplnené 20.11.2014 – vytvorená lokalizácia pre HP Veer / WebOS 2.1.1

Návod na inštaláciu pre telefóny s WebOS 2.1.0, 2.1.1 alebo 2.2.4, pre staršiu verziu nájdete návod nižšie.

Čo lokalizácia obsahuje

 • Možnosť zadávať znaky so slovenskou diakritikou. Rozloženie znakov s diakritikou bolo oproti predošlej verzii vylepšené – teraz idú za sebou striedavo malé a veľké písmená, takže sa k najčastejšie používaným znakom dostanete rýchlejšie ako predtým (kde boli najprv všetky malé písmená a až za nimi všetky veľké)
 • Možnosť prepínať medzi slovenčinou a inými dostupnými jazykmi cez aplikáciu Regional Settings bez nutnosti reinštalácie celej lokalizácie.
 • Lokalizácia je kompatibilná s inštalačným systémom patchov z webosinternals (AUPT-4), môžete ju nainštalovať cez WebOS QuickInstall alebo Preware.
 • Lokalizácia obsahuje iba preklad základných častí systému, neobsahuje preklad systémových aplikácií.

Postup inštalácie

Upozornenie: inštaláciu robíte na vlastné riziko, neručím za žiadne škody spôsobené na Vašom telefóne. Jedinou zárukou vám môže byť fakt, že ja túto lokalizáciu používam na svojom telefóne.

Inštalovať môžete buď cez WebOS QuickInstall alebo Preware

Inštalácia pomocou WebOS QuickInstall

1. Nainštalujte balíčky GNU Patch (org.webosinternal.patch) a lsdiff (org.webosinternals.lsdiff). Ak ste už predtým inštalovali nejaké patche tak nemusíte, pravdepodobne ich už máte.
2. Stiahnite si inštalačný balíček aktuálnej verzie lokalizácie.
3. Použite WebOS QuickInstall na jeho inštaláciu. Ak sa vám počas inštalácie zobrazí otázka, či chcete povoliť spustenie inštalačného skriptu, odpovedzte „Yes“, inak nebude lokalizácia nainštalovaná úspešne.
4. Reštartujte telefón
5. Po reštarte otvorte aplikáciu Regional Settings, kde v ponuke jazykov vyberte slovenčinu. Potvrďte prepnutie jazyka a … to je všetko.

Inštalácia pomocou Preware

1. Otvorte Preware a v menu vyberte Install Package

2. Do políčka v hornej časti obrazovky zadajte adresu:
http://www.mojpalm.sk/files/sk.mojpalm.localization-2.1.0.29.ipk alebo

http://www.mojpalm.sk/files/sk.mojpalm.localization-2.2.4.1.ipk

a kliknite na tlačidlo Install (pred samotnou inštaláciou si môžete prezrieť informácie o balíčku kliknutím na tlačidlo Get Info).

3. Reštartujte telefón.

4. Po reštarte otvorte aplikáciu Regional Settings, kde v ponuke jazykov vyberte slovenčinu. Potvrďte prepnutie jazyka a … to je všetko.

Odinštalácia

Pred odinštalovaním lokalizácie zmeňte jazyk na angličtinu. Potom lokalizáciu odinštalujte bežným spôsobom cez Preware alebo WebOS QuickInstall.Nasledujúca lokalizácia je určená iba pre telefóny s WebOS 1.4.5, lokalizácia pre novšiu verziu je vyššie.

Lokalizácia pre WebOS 1.4.5 (verzia 1.4.5.4) (2010/08/01)

Čo lokalizácia obsahuje

 • Možnosť zadávať znaky so slovenskou diakritikou
 • Možnosť prepínať medzi slovenčinou a inými dostupnými jazykmi cez aplikáciu Regional Settings bez nutnosti reinštalácie celej lokalizácie.
 • Preklad prostredia systému a vstavaných aplikácií. Momentálne je preložených približne 30% textov operačného systému a preložených je 12 zo vstavaných aplikácií.
 • Lokalizáciu je možné kombinovať s ďalšími patchmi, ale niektoré nemusia fungovať správne. Viac informácií nižšie.
 • Lokalizácia je vyvíjaná pre Palm Pre, ale mala by fungovať aj na Palm Pixi (testované iba na na emulátore Pixi).

Zopár ukážok z preloženého prostredia

Postup inštalácie

Upozornenie: inštaláciu robíte na vlastné riziko, neručím za žiadne škody spôsobené na Vašom telefóne. Jedinou zárukou vám môže byť fakt, že ja túto lokalizáciu používam na svojom telefóne.

1. Ak ho ešte nemáte, nainštalujte si WebOS QuickInstall.
2. Nainštalujte si všetky patche, ktoré chcete používať.
3. Nainštalujte si balík GNU Patch (org.webosinternal.patch). Ak ste inštalovali nejaké patche v bode 2., tak nemusíte, už ho máte.
4. Stiahnite si inštalačný balíček lokalizácie.
5. Použite WebOS QuickInstall na jeho inštaláciu. Ak sa vám počas inštalácie zobrazí otázka, či chcete povoliť spustenie inštalačného skriptu, odpovedzte „Yes“, inak nebude lokalizácia nainštalovaná úspešne.
6. Reštartujte telefón
7. Po reštarte otvorte aplikáciu Regional Settings, kde v ponuke jazykov vyberte slovenčinu. Potvrďte prepnutie jazyka a … to je všetko.

Reinštalácia a odinštalácia

Novú verziu lokalizácie môžete nainštalovať aj bez odinštalovania predošlej. Inštalačný skript prepíše len nové a zmenené súbory. Môžete takisto opakovane preinštalovať tú istú verziu – toto by ste mali urobiť vždy po nainštalovaní alebo odinštalovaní nejakého patch-u, inak nemusí fungovať.
Ak sa rozhodnete lokalizáciu odinštalovať, najskôr prepnite jazyk na angličtinu. Lokalizáciu môžete odinštalovať aj cez Preware.
Inštalačný skript zakaždým vytvorí protokol, ktorý nájdete v priečinku s používateľskými súbormi. Protokol má názov log.sk.mojpalm.localization-<datum-a-cas-instalacie>.txt. Ak bola inštalácia úspešná, môžete tento súbor zmazať.

Známe chyby a problémy

 • nefunguje prehliadanie AppCatalog-u podľa kategórií – žiadne kategórie sa nezobrazia. Dočasným riešením je prepnúť jazyk na angličtinu. Ostatné funkcie AppCatalog-u nie sú ovplyvnené.
 • lokalizáciu nie je možné nainštalovať pomocou Preware (odinštalovať sa dá)
 • trochu problematická spolupráca s inými patchmi. Keďže všetky patche opravujú iba anglické verzie aplikácií, ich slovenské verzie zostávjú nezmenené. Inštalačný skript to rieši tak, že slovenské verzie aplikácií vytvára vždy z aktuálnej anglickej verzie nahrádzaním anglických textov slovenskými. Je to lepší postup ako „natvrdo“ nakopírovať hotové slovenské súbory, ale aj tak to nie je 100% spoľahlivé. Nemám možnosť otestovať všetky patche, ale z tých čo som skúšal zatiaľ fungovali všetky. V najhoršom prípade zostala patchovaná časť systému nepreložená. Ak doinštalujete, odinštalujete alebo aktualizujete nejaký patch, vždy potom reinštalujte aj lokalizáciu, tak aby vytvorila novú slovenskú verziu zmenenej aplikácie. Na konci súboru s protokolom môžete skontrolovať koľko súborov bolo zmenených…
 • nefunguje aplikácia Help ani menu Pomocník vo vstavaných aplikáciách – vždy sa zobrazí iba hlásenie „stránka nenájdená“